ระบบดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงิน เพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
หากไม่พบข้อมูล/เอกสารมิใช่ของตนเอง
ให้ติดต่อที่ 036-689762 ต่อ 115 หรือ
คลิกที่นี่

ชำระเงินได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง